Das erste Mal Fugu/Kugelfisch gegessen

Das erste Mal Fugu/Kugelfisch gegessen初めて河豚を食べましたhajimete fugu wo tabemashita Hast du schon mal Fugu gegessen?河豚を食べたことがありますか。fugu wo tabeta koto ga arimasu ka. Wie schmeckt er?どんな味ですか。donna aji desu ka. Schmeckt nach fast nichts.あまり味しません。amari aji shimasen. Es handelt sich hierbei um dünn geschnittenes Fugu-Sashimi河豚の薄く切った刺身です。fugu no usuku kitta sashimi desu. Fugu isst man oft im Winter.河豚はよく冬に食べます。fugu wa yoku fuyu ni [...]