Lieber mit Kakashi oder mit Naruto Kuchen essen?

誰とケーキを食べますか。Dare to keeki wo tabemasu ka.Mit wem isst du den Kuchen? カカシと?Kakashi to? Mit Kakashi? それともナルトと?Soretomo Naruto to? Oder mit Naruto? 私はカカシにしました。Watashi wa Kakashi ni shimashita.Ich habe mich für Kakashi entschieden. (c) Manuela Ito-Loidl 今日の昼ごはんKyou no hirugohanDas heutige Mittagessen 残り物がいっぱいです。Nokorimono ga ippai desu.Viele Reste 昨日のピザの残り物Kinou no piza no nokorimonoDie übriggebliebene Pizza von gestern 友達からもらったキムチTomodachi kara [...]